SYFTE

Företagarna i Sandviken är en förening som har som uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i företagsfrågor.

Dessutom är våra sammankomster ett forum för erfarenhetsutbyten mellan företagarkollegor och fantastiska tillfällen att knyta nya kontakter.

ArtboardCreated with Sketch.