FÖRETAGARNA I SANDVIKEN

NYHETER

(Skrolla ner)

DAGS ATT NOMINERA ÅRETS FÖRETAGARE I SANDVIKEN 2023

Nu är det dags att nominera till Årets Företagare i Sandviken! Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam och som fungerar som en inspirationskälla och förebild till andra företagare.

Företagarna delar ut Årets Företagare för att vi vill lyfta fram människan bakom företaget. Vi vill synliggöra de företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra allt bättre affärer. Bättre affärer leder till tillväxt som ger välstånd, något som alla vill ha.

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Duktiga företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas.

Dags att nominera Årets företagare och Årets unga företagare i Sandviken 2023 – Företagarna (foretagarna.se)

This is the heading

VILL DITT FÖRETAG VARA MED I PRESENTKORT SANDVIKEN?

Många företagare var enormt positiva till Sandvikenchecken som infördes under pandemin och vi vet att många företagare och privatpersoner saknar ett eget presentkort som gäller hos företagen i Sandvikens kommun. Föreningen har därför tittat på förutsättningarna för att ta fram ett nytt presentkort med start under våren 2023.

För att detta ska vara möjligt behöver vi minst 40 anslutna butiker och företag och vill nu veta hur intresset ser ut på just ditt företag. Om intresset är tillräckligt stort kommer föreningen att kalla till ett möte gällande detta i början av nästa år där mer information kommer presenteras varpå alla företag i kommunen erbjuds möjlighet att ansluta sig till det nya presentkortet.

Om ditt företag är intresserad av att få mer information om detta så meddela föreningens kansli på 026-25 99 50 eller kansli@foretagarnaisandviken.se senast den 30/12.