FÖRETAGARE: Vi finns här för dig!

100% media Ella Lind 070-399 83 84 ella@100procent.com IT-relaterad kommunikation och marknadsföring

Göran Cronwall Affärsutveckling Göran Cronwall 072-229 90 11 goran@gorancronwall.se Alla områden

Din Lokaltidning Ann-Louise Kleen 070-328 98 01 annlo@dinlt.se Marknadsföring. Att marknadsföra sig och att annonsera är att investera i sin verksamhet. Vi hjälper våra kunder från starttill mål med att, utifrån deras behov, skapa en marknadsplan och ta frammaterial för att maximera varje investerad krona. Ann-Louise har jobbat medmarknadsföring i 26 år och äger Din Lokaltidning som utkommer till alla hushåll och företag i Sandviken och Hofors kommuner varje vecka. Efter att ha varit på föreläsningar med världsledande marknadsförare som Les Binet, Peter Field och Mark Ritson finns det mycket att dela med sig av även till lokala företag. När mina kunder når framgång känner jag att vi har lyckats.

Effektid Heiko Schindelmeiser 070-508 44 49 heiko@effektid.nu Företagsledning, omställning, marknadsföring och personlig effektivitet. Effektid erbjuder DRIV, utbildning i LEAN för tjänstemän som syftar till ett mer effektivt arbete, att hitta och eliminera tidstjuvar. Det leder till omedelbara vinster såsom tydligare fokus, bättre arbetsmiljö, mindre stress och större kundnytta. Metoden är väl beprövad med goda resultat. Utöver det erbjuder jag marknads- och affärsplanering samt utveckling av verksamheter.

Greengoat Åsa Backman 070-234 64 95 asa.backman@greeng.se Hållbarhet

Inperspektive Lars Andersson 072-749 57 77 lars.andersson@inperspektive.com Coaching, ledarskap

Jessica Hill Holm Consulting Jessica Hill Holm 073-853969 jessica@hillholmcoaching.com Alla Områden

Pamar Coaching Magnus Holst 070-231 64 00 magnusholst@mac.com Coaching, ledarskap och organisation

RM Academy Pär Bjurefjord 070-653 46 26 par@burefjord.se Entreprenörskap, chefs-/ledarskapsutveckling, försäljning, marknadsföring

Åsa Backman Kommunikation AB Åsa Backman 070-234 64 95 asa@asabackman.com Kommunikation och marknadsföring

Åsa Morberg Utbildningskonsult Åsa Morberg 070-329 85 23 asa.morberg@telia.com Chefsutbildning, mentorskap och karriärplanering. Åsa Morberg Utbildningskonsult erbjuder karriärplanering, studierådgivning och studievägledning. Hjälp och stöd med introduktionsbrev och CV. Stöd med ansökningar och förberedelser för anställningsintervjuer. Specialiserad på högre utbildning och forskarutbildning.  Lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningsvägar. Även stöd vid intresse för EU:s arbetsmarknad. Mentorskap kan erbjudas.


Fler Nyheter