Medlemsförmåner

Som medlem i vår företagarförening har du ett antal förmåner. Nedan finner du en beskrivning av vad vi kan stå till tjänst med för närvarande:

GRUPPFÖRSÄKRING

Länsförsäkringar Gävleborg erbjuder våra medlemmar en gruppförsäkring som innefattar olycksfalls- sjukvårds- och livförsäkring. Försäkringen har mycket goda villkor och premierna är förmånliga.

Kontakta vårt kansli på telefon 026-25 99 50 eller via mail kansli@foretagarnaisandviken.se så skickar de information om omfattning, pris och ansökningsblankett.

Advokatfirman Ulf Andersson AB bistår våra medlemmar med juridisk hjälp

Nytt samarbete med Gävle Läkarmottagning och LivsVist AB

I vår strävan att utöka vårt servicepaket till våra medlemmar har föreningen nu ett samarbete tillsammans med Gävle Läkarmottagning och LivsVist AB. Genom detta samarbete har du som medlem och företagets anställda, möjlighet till hälsokontroll i två olika varianter till reducerade priser. Den större kontrollen bokas genom Gävle läkarmottagning och den mindre beställs via LivsVist Ab. När ni beställt kontrollen kommer ni överens om den tid och plats som passar företaget.

Kontaktuppgifter
Gävle Läkarmottagning, Henrik Wrethling, info@gavlelakarmottagning.se

LivsVist AB, Kerstin Stake-Nilsson, ksn@hig.se, 073-987 76 58

Medlemserbjudande från Colabit oil

Vi har nu ett medlemserbjudande med Colabit Oil där medlemmarna får drivmedelsrabatt. Colabit Oil har pumpar på Verkstadsgatan och rabatten enligt nedan är inklusive moms.

HVO100       94 öre per liter
Disel MK1    94 öre per liter
B95               53 öre per liter
B98               53 öre per liter

Medlemmarna ringer till Colabit Oil (070-110 10 40) där de får ett bensinkort som de kan tanka på och därigenom få sin rabatt.