MEDLEMSFÖRMÅNER

  GRUPPFÖRSÄKRING    LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG erbjuder våra medlemmar en gruppförsäkring,    som innefattar olycksfallsjukvårds- och livförsäkring. Försäkringen har    mycket goda villkor och premierna är förmånliga.    Kontakta vårt kansli på telefon 026-25 99 50 eller via mail    kansli@foretagarnaisandviken.se så skickar de information om omfattning,    pris och ansökningsblankett.    JURIDISK HJÄLP    ADVOKAT ULF ANDERSSON I GÄVLE bistår våra medlemmar med juridisk hjälp.    Vår överenskommelse med advokatbyrån innebär att:    1) Föreningens medlemmar har rätt till gratis konsultation upp till 30    minuter i varje enskild ärende.    2) Konsultationen sker i första hand per telefon.    3) Om ärendet kräver mer än 30 min, kan medlemmen och juristen komma    överens om att ärendet handläggs som ett vanligt uppdrag.    4) Skulle ärendet röra angelägenheter där annan medlem i föreningen är    motpart kan advokatbyrån på grund av jäv bara hjälpa den som första    vände sig till advokatbyrån.    HEMSIDA, FOTO, FILMER MM    INPERSPEKTIVE erbjuder 10 procent rabatt på hemsida, foto filmer mm