NT Plast AB

Vi på NT Plast vill förverkliga dina designförslag. All vår kunskap om plast, tillsammans med de förutsättningar vi har, gör det möjligt att förverkliga just din produktidé.

Att arbeta med plast öppnar upp stora möjligheter i skapandet av nya produkter. Vi gör det möjligt, genom att dela med oss av vårt kunnande och erbjuda ett stort urval av olika plastprodukter.

Vi lagerför ett brett sortiment av plasthalvfabrikat alltifrån akryl, polykarbonat till PVC, styren och profiler.
Vi erbjuder en snabb service av ett brett sortiment plaster tillverkade av Europas främsta plastproducenter.

Sortera

Eller sök:
Fler medlemmar på: 
N