Ledig Fastighet

Kupan

Kupan får disponeras av medlem/hyresgäst eller av företag, som medlem/hyresgäst är knuten till för enklare sammankomster till senast kl 24 med högst 20 personer närvarande i lokalen. Kupan ligger en trappa ovanför Hantverkarsalen. Kupan får användas gratis.

Lediga Fastigheter