Event

26
Sep

Morgonsoffa 26/9

Gäster i morgonsoffan är:

* Linda Adamsson, Sandviks kvinnliga närverk. Linda berättar om hur man arbetar för att bygga upp nätverket och vikten av kvinnligt nätverk.

* Per Kreij, SAIK. Vad händer i SAIK och vad har man för framtidsplaner och World Cup står för dörren...

* Anna Douglas och Jan Lissåker. Berättar om Industridagen den 30 september. Vad händer, vem kommer mm

Under punkten Företagsnytta berättar Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) om att hur de kan hjälpa företag i bygglovsärenden.

* Morgonsoffa Eftersnack: Sam Cole, Invest in Gävleborg. om Microsofts etablering och vad som händer.

* Frukostvärde: Eva Andersson, Parkbadet.

*Moderator: Julia Rosqvist

Anmälan via www.morgonsoffa.se senast onsdag 25/9 kl 15.00

Event lista