Event

28
Apr

Årsmöte 28/4

Onsdag 28 april kl 18.00 – Årsmöte 

I vanliga fall krävs ingen anmälan tillårsmötet men utifrån den situation vi befinner oss i måste vi tyvärr avvika från detta och ber er att anmäla er så snart som möjligt till kansliet om ni vill delta via den digitala plattformen zoom. Vi hoppas ni har förståelse för detta. Anmälantill deltagande ska göras till kansliet senast onsdagen den 21 april.

 

17.45 Möjlighet att ansluta till mötet och få hjälp medtekniken via telefonsupport från Greengoat

18.00-19.00 Årsmötesförhandlingar.

19.00 Information om nytt samarbete med Företagarna Gävleborg

Event lista