GDPR - PERSONUPPGIFTSHANTERING

Företagarna i Sandviken hanterar personuppgifter i enlighet med "GDPR" EUs Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som FF i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss ä ordförande Ann-Louise Kleen, annlo@dinlt.se

Företagarna i Sandviken behandlar personuppgifter i syfte att nå ut med information i egenskap av förening för företagare i Sandviken samt att kommunicera med medlemmar och kommunen i relaterade frågeställningar samt sprida kunskap och information i relevanta frågor för Sandvikens näringsliv. Företagarna i Sandviken behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, såsom medlemskap och prenumeration av medlemsbrev.

Inom ramen för detta syfte ingår att förmedla fakta och information, bjuda in till evenemang, skicka ut medlemsbrev och andra former av informationsspridning.

Företagarna i Sandvikens rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att nå ut med information i egenskap av företagarförening behöver behandla personuppgifter. I fall där du ingått avtal med oss, konsulterat extern juridisk rådgivning eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst som Företagarna i Sandviken tillhandahåller, grundas behandlingen av dina personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifter till Företagarna i Sandviken.

Om du får inbjudningar, information, medlemsbrev eller på annat sätt deltar i Företagarna i Sandvikens verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mail till kansli@foretagarnaisandviken alternativt med brev till Företagarna i Sandviken, Box 97, 811 21 Sandviken. Företagarna i Sandviken sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Dina personuppgifter överförs heller inte utomlands.

Dataskyddsinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

Företagarna i Sandviken sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp medlemsbrev, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via kansli@foretagarnaisandviken.se alternativt med brev till Företagarna i Sandviken, Box 97, 811 21 Sandviken.

Mer information