VARFÖR BLI MEDLEM?

Det är vår förhoppning att se dig som medlem i vår förening och nedan kan du läsa om vår verksamhet.

Företagarna i Sandviken är en förening som har som uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i företagsfrågor. Dessutom är våra sammankomster ett forum för erfarenhetsutbyten mellan företagarkollegor och fantastiska tillfällen att knyta nya kontakter.

Ändamålen med vår förening finns inskrivna i våra stadgar. Långsiktigt kan målen sammanfattas i följande punkter.

- Vi skall i en marknadsekonomi värna om att skapa förståelse för, och stimulera enskilt och sunt företagande.

- Vi skall bedriva opinionsbildning och deltaga i samhällsdebatten för att förbättra villkoren att driva företag.

- Vi skall uppmuntra företagen inom vårt verksamhetsområde att ansluta sej till vår förening.

Sett på kort sikt är våra mål att:

- Utveckla nätverket mellan medlemmarna.

-  Befrämja utbildningen för medlemmen.

- Stödja medlem, som kommit i kläm i rättsmaskineriet.

- Ha god kontakt med kommunens näringslivsenhet.

- Stimulera ungdomar att bli egna företagare.

- Erbjuda våra medlemmar vissa tjänster och varor till förmånliga villkor genom ett servicepaket. Du kan läsa mer om vårt servicepaket HÄR.

Nätverksbyggandet mellan medlemmarna åstadkommer vi genom att inbjuda till företagsbesök hos våra medlemmar, och genom att arrangera fester, utflykter och familjeaktiviteter. 

Utbildning och kompetensutveckling bidrar vi med genom kursverksamhet, seminarier och temakvällar med intressanta föredragshållare. Deltar du i extern utbildning, kan du dessutom söka ett stipendium från vår egen utbildningsstiftelse.

Medlemsavgifter för helår är 200 kr och serviceavgiften 800 + moms. Serviceavgiften är skattemässigt avdragsgill.

Tilltalar beskrivningen dig så vill vi hälsa dig välkommen till våra kommande aktiviteter. Du får en särskild inbjudan till varje arrangemang eller medlemsmöte.

Mer information