VÅR HISTORIA 

 

HISTORIK

Den 12 november 1911 bildades, i närvaro av ett 70-tal hantverkare och näringsidkare, vår förening som antog namnet Sandvikens Fabriks- och Hantverksförening. Till vår första ordförande valdes skomakarmästare Carl Eriksson. Vi firade således vårt 100-års jubileum år 2011.

Medlemsantalet vid starten var 26 stycken och det kom under de första 25 åren att pendla mellan 26 och 30 stycken. År 1934  var vi 47 medlemmar för att därefter successivt öka. Som mest har vi varit cirka 350 stycken och idag har vi 250 medlemmar i registret.

Genom åren har vår förening alltid varit ansluten till centrala hantverks- och företagarorganisationer. Beroende på att medlemsnyttan ej stod i proportion till erlagda regionala och centrala avgifter beslutade årsmötet 2006 att vi skulle stå på egna ben och därför avbröt vi anslutningen till Företagarnas Riksorganisation.

Ett ämne som ofta återkom var bristen på egna lokaler för sammanträden, föreningsmöten och fester. Redan 1943 tillsattes en kommitté med uppdrag att skaffa en egen fastighet och efter 9 års diskussioner, förhandlande och slutligen byggande stod vår egen fastighet i hörnet Köpmangatan/Smedsgatan klar att invigas den 5 oktober 1952. Hängivet och uppoffrande arbete samt ekonomiska insatser från gårdagens medlemmar har i högsta grad bidragit till att vi äger en tillgång som ger oss ekonomiska resurser att idag bedriva en meningsfull föreningsverksamhet. I huset finns också vår föreningslokal, Hantverkarsalen.

Under 1980- och 1990-talen minskade hantverkaryrkena medan företag inom servicesektorn ökade. För att åstadkomma en bredare bas att rekrytera nya medlemmar beslutades 1992 att föreningen skulle anta sitt nuvarande namn Företagarna i Sandviken.

Samma år, 1992,  bildades en stiftelse, Företagarnas Utbildningsstiftelse, med syfte att stimulera utbildning och förkovran hos medlemmarna. Som en grundplåt till stiftelsen avsatte föreningen 0,5 mkr, vars avkastning resulterat i en mängd stipendier, kurser och studieresor för medlemmarna.

Ett annat projekt som vår förening varit engagerad i är att anordna mässor och utställningar. Så tidigt som 1920 hölls en hantverkarutställning på Godtemplarhuset. I modern tid har vi i samarbete med Sandvikens Kommun arrangerat flertalet företagarmässor med början 1997  med benämningen Företagarforum som på senare år blivit en av de största företagsmässorna i regionen. 

I 14 år under 2000-talets början var Ann-Louise Kleen en mycket drivande ordförande i vår förening. Hon har bland annat hjälpt medlemmarna att utbilda sig i ROT- och RUT-avdrag när dessa infördes samt i nya stora ändringar i arbetsmiljöregler som införts. Hon har även varit drivande i arbetat för att Sandvikens Kommuns Näringslivskontor anställt en handelsstrateg och en företagslots samt skapat en ny centrumgrupp för utvecklingen av Sandvikens centrum. 

Vill du veta mer om våra första 100 år är du välkommen att köpa vår bok!  – Kontakta oss på kansli@foretagarnaisandviken.se.  Boken kostar 50 kr/st.

Tidigare ordföranden i vår förening

Karl Eriksson
Karl Thelander
Gunnar Malm
Evert Andersson
Lennart Zetterman
Bror Ehmke
Valter Hagström
Bertil Hedman
Göte Carlsson
Arne Sten
Sören Hedberg
Ivan Andersson
Tomas Roslund
Sten-Åke Holmström
Jonas Wretlind
Pelle Pousette
Ann-Louise Kleen