FASTIGHET & LoKALER

Vill du hyra lokal hos oss eller ställa dig i vår kö?

Kontakta Manfred Johansson 0703016603

Företagarna i Sandviken har sedan den 5 oktober 1952
ägt denna fastighet i hörnet Köpmangatan/Smedsgatan där det finns
både hyreslägenheter och butikslokaler att hyra. Ställ dig gärna i kö!