FASTIGHET & LOKALER

Företagarna i Sandviken har sedan den 5 oktober 1952 ägt denna fastighet i hörnet Köpmangatan/Smedsgatan där det finns både hyreslägenheter och butikslokaler att hyra. Ställ dig gärna i kö!

Felanmälan HSB

E-post: service.sodranorrland@hsb.se
Telefon: 026-65 70 00

Vill du hyra lokal hos oss eller ställa dig i vår kö?

Kontakta Patrik Jerner på patrik.jerner@markochbyggteamet.se

Hantverkarsalen

För mer information om Hantverkarsalen och när den är ledig samt priser kontakta gärna vårt kansli på telefon 026-25 99 50 eller via e-post kansli@foretagarnaisandviken.se.

Hantverkarsalen kan hyras av alla medlemmar och ligger på Smedsgatan 17 i Sandviken. Lokalen får endast hyras ut till kl 22.

Kupan

Kupan får disponeras av medlemmar/hyresgäster för enklare sammankomster till senast kl 24 och med högst 20 personer närvarande i lokalen.

Kupan ligger en trappa ovanför Hantverkarsalen.