FASTIGHET & LoKALER

Vill du hyra lokal hos oss eller ställa dig i vår kö?

Kontakta Manfred Johansson 0703016603

Företagarna i Sandviken har sedan den 5 oktober 1952
ägt denna fastighet i hörnet Köpmangatan/Smedsgatan där det finns
både hyreslägenheter och butikslokaler att hyra. Ställ dig gärna i kö!

Felanmälan HSB

 Telefon: 026-65 70 00

Hantverkarsalen

För mer information om Hantverkarsalen och när den är ledig samt priser kontakta gärna vårt kansli på telefon 026 25 99 50 eller via mejl kansli@foretagarna.se.