BLI MEDLEM I FÖRETAGARNA I SANDVIKEN

Varför ska jag bli medlem

Företagarna i Sandviken är en förening som har som uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i företagsfrågor.

Nätverksbyggandet mellan medlemmarna åstadkommer vi genom att inbjuda till företagsbesök hos våra medlemmar, och genom att arrangera fester, utflykter och familjeaktiviteter. 

Utbildning och kompetensutveckling bidrar vi med genom kursverksamhet, seminarier och temakvällar med intressanta föredragshållare. Deltar du i extern utbildning, kan du dessutom söka ett stipendium från vår egen utbildningsstiftelse. Vi stödjer våra medlemmar som kommit i kläm i rättsmaskineriet.

Medlemsavgifter för helår är 200 kr och serviceavgiften 800 + moms. Serviceavgiften är skattemässigt avdragsgill.
Tilltalar beskrivningen dig så vill vi hälsa dig välkommen till våra kommande aktiviteter. Du får en särskild inbjudan till varje arrangemang eller medlemsmöte.