GDPR

Personuppgiftshantering
Företagarna i Sandviken och Företagarnas Utbildningsstiftelses hantering av personuppgifter - GDPR.

Företagarna i Sandviken hanterar personuppgifter i enlighet med "GDPR" EUs Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som FF i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss ä ordförande Ann-Louise Kleen, annlo@dinlt.se

Företagarna i Sandviken behandlar personuppgifter i syfte att nå ut med information i egenskap av förening för företagare i Sandviken samt att kommunicera med medlemmar och kommunen i relaterade frågeställningar samt sprida kunskap och information i relevanta frågor för Sandvikens näringsliv. Företagarna i Sandviken behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, såsom medlemskap och prenumeration av medlemsbrev.

Inom ramen för detta syfte ingår att förmedla fakta och information, bjuda in till evenemang, skicka ut medlemsbrev och andra former av informationsspridning.

Företagarna i Sandvikens rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att nå ut med information i egenskap av företagarförening behöver behandla personuppgifter. I fall där du ingått avtal med oss, konsulterat extern juridisk rådgivning eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst som Företagarna i Sandviken tillhandahåller, grundas behandlingen av dina personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifter till Företagarna i Sandviken.

Om du får inbjudningar, information, medlemsbrev eller på annat sätt deltar i Företagarna i Sandvikens verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mail till kansli@foretagarnaisandviken alternativt med brev till Företagarna i Sandviken, Box 97, 811 21 Sandviken. Företagarna i Sandviken sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Dina personuppgifter överförs heller inte utomlands.

Dataskyddsinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

Företagarna i Sandviken sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp medlemsbrev, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via kansli@foretagarnaisandviken.se alternativt med brev till Företagarna i Sandviken, Box 97, 811 21 Sandviken.

Uppdaterad Sandviken: 2018-05-25.
EVENEMANG

November

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

December - 2017

November - 2017

September - 2017

Juni - 2017

Maj - 2017

Mars - 2017

Februari - 2017

Januari - 2017

December - 2016

November - 2016

Oktober - 2016

September - 2016

Augusti - 2016

Maj - 2016

April - 2016

Mars - 2016

Februari - 2016

December - 2015

November - 2015

Oktober - 2015

September - 2015

Augusti - 2015

Maj - 2015

April - 2015

Mars - 2015

Februari - 2015

December - 2014

November - 2014

September - 2014

Augusti - 2014

Juni - 2014

Maj - 2014

April - 2014

Mars - 2014

Februari - 2014

December - 2013

November - 2013

Oktober - 2013

September - 2013

Juni - 2013

Mars - 2013

Januari - 2013

November - 2012

Oktober - 2012

Juni - 2012

Maj - 2012

Mars - 2012

Februari - 2012

Januari - 2012

November - 2011

Oktober - 2011

September - 2011

Juni - 2011

Maj - 2011

April - 2011

Mars - 2011

Februari - 2011

Januari - 2011

November - 2010

Oktober - 2010

September - 2010

Juni - 2010

Maj - 2010

April - 2010

Mars - 2010

Februari - 2010

Januari - 2010

November - 2009

Oktober - 2009

September - 2009

Augusti - 2009

Juni - 2009

Maj - 2009

April - 2009

Mars - 2009

Februari - 2009