INFORMATION 

SKRIVELSE FRÅN FÖRETAGARNA I SANDVIKEN

Företagarna i Sandviken har många medlemmar som just nu upplever konsekvenserna av den lågkonjunktur som regeringskansliet och finansdepartementet själva beskriver som ”exceptionellt med få historiska paralleller”.

Eftersom vi gemensamt kan konstatera att situationen är exceptionell efterfrågar vi nu exceptionella åtgärder. Detta med syftet att ge bästa möjliga förutsättningar för landets små- och medelstora företag, samtidigt med bästa möjliga effekter för den totala samhällsekonomin.

Sandvikenregionen baserar sin regionala ekonomi på symbiosen mellan stora exportföretag och många små industriföretag med egen export och/eller som är underleverantörer till större exportföretag. Den historiskt snabba nedgången i order och beställningar har tvingat många företag att varsla och friställa personal, i avvaktan på att konjunkturen vänder. Ett litet företag väntar dock i det längsta med att säga upp den kompetens som bär upp det egna företaget, vilken också är en viktig del i garantin för att regionens stora företag ska klara sin konkurrenssituation i en allt mer globaliserad verklighet.

När intäkterna inte längre räcker till för att betala anställda i ett företag, vilket till slut tvingar fram ett avslutande av anställningen, uppstår kostnader i samhällsekonomin. Olika instanser måste anlitas för att överbrygga konjunktursvackan, och olika typer av aktivitets- eller arbetslöshetsersättningar ersätter delar av tidigare lön.

 Det har på svensk arbetsmarknad tidigare funnits andra typer av modeller som vi nu ser behov av att utveckla i modern form. En sådan form skulle kunna vara en modern variant av permitteringslön, där företag kunde behålla anställda i en konjunktursvacka med ersättning från staten. På så sätt slipper samhället bygga upp lika stora tillfälliga servicefunktioner för att emotta och slussa uppsagda. Såväl individer som samhälle slipper en del administrativa kostnader och ledtider för olika former av arbetslöshets- och aktivitetsersättningar.

Forskningsstudier visar att det är samhället som är den största vinnaren på denna typ av lösningar, därefter kommer berörda individer och företag som också blir vinnare.

Avslutningsvis vill med denna skrivelse påtala det omedelbara och akuta behovet av nya moderna lösningar som står i paritet med nuvarande konjunkturläge. Vi förordar en ny modell med lösningar som är samhällsekonomiskt fördelaktiga, och där företagen kan behålla anställda i avvaktan på kommande konjunkturuppgång. Detta i kombination med utbildning i företagen, exempelvis finansierad med EU ESF-medel, skulle långsiktigt kunna stärka Sverige som industrination och göra oss till en vinnare i en allt mer globaliserad konkurrenssituation.

Utan nya lösningar riskerar vår region och Sverige att förlora i grunden sunda småföretag av stor betydelse för industrins framtida konkurrensförmåga. Vi lever nu i denna situation och alla konstruktiva krafter och lösningar behövs idag, för att vi ska kunna stå ännu starkare rustad för framtiden. Den utmaningen och utsträckta handen hoppas vi att även regeringen är beredd att anta tillsammans med oss. Idag …

  

Företagarna i Sandviken

Styrelsen genom

Ann-Louise Kleen

ordförande

 


 

Företagarna i Sandviken vänder sig till regeringen

Regeringen måste ta krafttag och underlätta för nya lösningar för små och medelstora företag. Det menar Företagarna i Sandviken, som nu skickat en skrivelse till landshövdingen och regeringen. ­ Det viktigaste är att vi inte tappar kompetensen, säger Ann-Louise Kleen, ordförande för Företagarna i Sandviken.

Bakgrunden till initiativet är ett frukostmöte med Lok-Center, där det diskuterades hur den rådande lågkonjunkturen slår mot de lokala företagen. Behovet av krafttag från regeringen var något som påtalades av medlemmarna och en skrivelse har nu skickats till både regeringen och landshövding Barbro Holmberg.

Föreningen efterlyser handlingskraft och kreativa lösningar för att ge företag möjlighet att dämpa effekterna av konjunktursvackan. ­Sandviken är hårt drabbad som industristad och många företag här är i behov av stöd för att klara krisen, säger Ann-Louise Kleen. Det kan inte bara vara inom Metall och verkstadsföretagen som specialavtal upprättas, utan det är något som bör kunna utvecklas inom fler avtalsområden, menar hon.

Gör inte regeringen tillräckligt i dag? ­

Så länge företagen tvingas varsla behövs det fler insatser. Regeringen bör göra allt för att underlätta i regelverken så att nya lösningar kan genomföras.

Varselpeng

Ett exempel på insats som lyfts fram är att aktivitets- eller a-kasseersättning ­ så kallad varselpeng ­ ersätter en del av lönen, så att företagen har råd att behålla arbetskraft. ­ Det finns två stora problem med en uppsägning som är direkt orsakad av vikande orderingång. Först och främst den personliga delen som kan leda till en känsla av "att jag inte duger" eller depression vilket i sin tur påverkar hela familjer, menar Ann-Louise Kleen. ­

Dessutom finns den uppenbara risken för de lokala företagen som uppstår om kompetensen flyttar ut och inte längre finns att tillgå vid en snabb ekonomisk uppgång. Båda dessa risker skulle elimineras om personen i fråga fick möjligheten att vara kvar i sin anställning. Finns ingen risk att detta utnyttjas av företag som ser det som en chans att få billigare arbetskraft? ­ Den risken finns alltid, men oavsett om det heter Rotavdrag eller varselpeng finns det personer som kan utnyttja det. Jag tycker man får ta det onda med det goda.

Illa att tappa i högkonjunktur ­

Det finns signaler på att det kan vända fort uppåt och blir det så riskerar våra företag att tvingas tacka nej till ordrar om man inte kan få tillbaka kompetent arbetskraft tillräckligt snabbt. Att tappa försäljning i en lågkonjunktur är naturligt, men om man kommer efter i en högkonjunktur är det riktigt illa.

Mikael Sverker, Annonsbladet


 


  

Följande går att läsa på Leif Janssons blogg om Sandvikens kommuns lokala insatser i samband med lågkonjunkturen

Frukostmöte med Företagarna 

Jag och den operative ledaren för LOK-center var inbjudna till frukostmöte av Företagarna i Sandviken, på temat "Arbetsmarknadskris idag och imorgon". I redovisningen av dagsläget så blir det en lite märklig känsla där jag likt en terapeut ska beskriva ett tillstånd som de flesta på mötet närvarande företagare konkret genomlider. Tydligt är också att behovet av dåliga prognoser är mättat, och att alla otåligt väntar på mer tydliga och hållfasta positiva signaler.

Tydligare än någonsin är också på vilka grunder hela vårt välfärdssystem vilar. Det är på de jobb och tillväxt som skapas av företag och företagare, vilket i sin tur genererar skatteintäkter till välfärdsproduktion. Det ser vi i kommunen konkret när skatteintäkterna rasar i sällan skådad omfattning på kort tid. Hoppas att alla kommunalt ansvariga och anställda även inser kommunens betydelse och ansvar för insatser av betydelse för näringslivsklimat och tillväxt.

Bra diskussion och flera förslag till nödvändiga och exceptionella lösningar i ett exceptionellt läge. Företagarnas nye ordförande i Sandviken, som är i den åldern att merparten av framtiden ligger framåt i tiden, verkar mycket engagerad och på "hugget". Sannolikt kommer Företagarna att arbeta vidare med konkreta förslag som vi via LOK-samarbetet vidarebefordrar till de av regeringen utsedda samordnarna och vidare till regeringen.

Läs hela bloggen

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMANG

November

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

December - 2017

November - 2017

September - 2017

Juni - 2017

Maj - 2017

Mars - 2017

Februari - 2017

Januari - 2017

December - 2016

November - 2016

Oktober - 2016

September - 2016

Augusti - 2016

Maj - 2016

April - 2016

Mars - 2016

Februari - 2016

December - 2015

November - 2015

Oktober - 2015

September - 2015

Augusti - 2015

Maj - 2015

April - 2015

Mars - 2015

Februari - 2015

December - 2014

November - 2014

September - 2014

Augusti - 2014

Juni - 2014

Maj - 2014

April - 2014

Mars - 2014

Februari - 2014

December - 2013

November - 2013

Oktober - 2013

September - 2013

Juni - 2013

Mars - 2013

Januari - 2013

November - 2012

Oktober - 2012

Juni - 2012

Maj - 2012

Mars - 2012

Februari - 2012

Januari - 2012

November - 2011

Oktober - 2011

September - 2011

Juni - 2011

Maj - 2011

April - 2011

Mars - 2011

Februari - 2011

Januari - 2011

November - 2010

Oktober - 2010

September - 2010

Juni - 2010

Maj - 2010

April - 2010

Mars - 2010

Februari - 2010

Januari - 2010

November - 2009

Oktober - 2009

September - 2009

Augusti - 2009

Juni - 2009

Maj - 2009

April - 2009

Mars - 2009

Februari - 2009